Tylkonowości

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne (7)Wystarczy moment nieuwagi na drodze lub błąd innego kierowcy i możemy się stać ofiarą wypadku lub kolizji. Doprowadza ona zazwyczaj nie tylko do uszkodzenia auta, ale często do mniej czy bardziej poważnych urazów. Kiedy więc spotka nas taka przykra sytuacja to warto wiedzieć, że możemy skorzystać z tego co dają poszkodowanemu odszkodowania komunikacyjne. Każdy kierowca poruszający się po drogach naszego kraju musi posiadać polisę OC i właśnie z niej należą nam się odpowiedniej wysokości świadczenia. Zanim jednak je uzyskamy trzeba pamiętać o spełnieniu pewnych niezwykle istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest spisanie na miejscu zdarzenia oświadczenia w którym sprawca przyznaje się do winy. Dokument powinien również zawierać jego dane, numer dowodu osobistego, polisy OC oraz numery rejestracyjne aut uczestniczących w wypadku. Jeśli odmawia podania tych danych, to konieczne będzie wezwanie policji. Sporządzi ona protokół, który trzeba przekazać do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, a na jego podstawie zostaną nam wypłacone stosowne odszkodowania komunikacyjne.

Inne artykuły o motoryzacji i transporcie: